Lekarze rujnują zdrowie, psychiatrzy niszczą [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

2+2=0

Le­karze ruj­nują zdrowie,
psychiat­rzy niszczą umysły,
pseudo nauka za­bija prawdę
a me­dia fałszują in­formac­je ...

Mądrzy ludzie są uważani za wariatów,
bo de­bili jest więcej i łat­wo im wmówić,
że kłam­cy zaw­sze mają rację.

Zdraj­cy ludzkości na scenie
zbierają najgłośniej­sze na stojąco owacje
a ta­nia siła ro­bocza na nocną zmianę
w pra­cy je na śniada­nie kolację.

Niewo­la sta­nowi de­mok­rację.

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 czerwca 2016, 23:08

Zeszyt poz­nać wrogów
by z ni­mi wal­czyć, na chwałe Bożą i dla dob­ra dusz ! 

Zeszyt zais­te prawda
ta­kie fak­ty ! 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność