To jacy jesteśmy w [...] – Naja – zeszyty

W obecnej chwili w 9 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Naja.

To ja­cy jes­teśmy w głównej mie­rze nie wy­nika z dóbr ja­kie w życiu ot­rzy­maliśmy, lecz z po­zos­tających w nas de­ficytów.

myśl
zebrała 35 fiszek • 13 kwietnia 2015, 23:02

Zeszyt Przy­pom­nij mi, że..
... 

Zeszyt Wzbu­dające refleksje..
ka­wał dob­re­go słowa. 

Zeszyt Najlepsze
z najlepszych 

Zeszyt Złote Myśli
Ma­gia słów :) 

Zeszyt myśli, wier­sze, teksty
które zatrzymują 

Zeszyt myśli i słowa
pi­sane wciąż i od nowa 

Zeszyt Ut­wo­ry wybrane
Poezja 

Zeszyt Myśli.
Każda myśl ma swoją wartość. 

Zeszyt Wyróżniające się...
do przemyślenia 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

krysta

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]