Ładnie pisał Popełniał błędy, ale [...] – yestem – zeszyty

W obecnej chwili w 5 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest yestem.

Ład­nie pisał
Po­pełniał błędy, ale po­ruszał spra­wy jej bliskie
Ro­bił to tak, jak­by stał obok i trzy­mał jej dłoń

Ład­nie pisała
Była szcze­ra, mądra, ta­ka in­na od reszty
Gdy czy­tał, czuł jej dłoń w swo­jej dłoni

Zap­ragnęli się spot­kać,
umówi­li się do­piero na sobotę,
żeby zdążyć poukładać kalendarz

Nie przyszła, bo...
nie miała się w co ub­rać,
no i włosy miała prze­cież nieumyte

Nie przyszedł, bo...
ogo­lić się nie zdążył, a przy koszuli
na­dal bra­kowało gu­zika...

myśl
zebrała 40 fiszek • 19 grudnia 2011, 13:36

Zeszyt wiersze
... 

Zeszyt :) 

Zeszyt Ulubione 

Zeszyt ...ve­na ribelle... 

Zeszyt złote w po­lewie srebra 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność

dzisiaj, 01:56Jacob_Filth do­dał no­wy tek­st #twójdotyk