Kiedy zdaje Ci się, [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ COMA +

Kiedy zda­je Ci się, że to koniec
i w morzu ni­cości prag­niesz utonąć,
bo nie ma tam bólu, cierpienia,
jest tyl­ko ni­cość, ponoć...

Po­myśl, że masz jed­no życie
i dru­gie może już się nie zdarzyć.
Cza­sem dro­ga jest ciężka i długa,
która wie­dzie do te­go o czym marzysz.

Przes­tałam wie­rzyć w miłość,
ale to było raczej pojęcie względne.
Jeszcze się nie tra­fiło, ale wiem
że w końcu osobą po­kochaną będę.

Dziś sa­ma nie wiem co będzie,
ma przyszłość to raczej wiel­ka niewiadoma.
Może ktoś ser­ce me zdobędzię
a może cze­ka mnie CO­MA.

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 listopada 2015, 03:01

Zeszyt pro­za życia...
tek­sty, które zatrzymują. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]