Kapitan dopija ostatnią butelkę. Ktoś [...] – yestem – zeszyty

W obecnej chwili w 3 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest yestem.

Ka­pitan do­pija os­tatnią butelkę.
Ktoś in­ny pis­ma bez­cenne ra­tuje.
Dziew­czy­na wy­biera naj­lep­sze ubrania.
Miły pan cho­wa pieniądze swo­je i nieswoje.
Ktoś z wrzas­kiem już skoczył w nieznane...

- Chodź do mnie na ręce, ser­ce usmarkane.
Czy­jeś ty? Nieważne, nie płacz już.
Ra­zem dopłyniemy ja­koś na początek świata.

myśl
zebrała 24 fiszki • 28 sierpnia 2011, 02:09

Zeszyt złote w po­lewie srebra 

Zeszyt Dot­knęło mnie.
I mo­je ka­mien­ne ser­ce. ;) 

Zeszyt ...ve­na ribelle... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 09:45CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st * * * uwiel­biam ciche [...]

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność