Już puszczają mnie złe [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ w końcu +

Już puszczają mnie złe pędy
trwo­gi i poczu­cia winy.
Niech w niepa­mięć pójdą rzeczy,
których już nie naprawimy.

Wy­baczyłam sa­mej sobie
to cze­go nig­dy już nie zrobię.
Czas pot­ra­fi leczyć rany
i cho­robę zmienić w zdrowie.

Już zwal­niają się łańcuchy
z me­go ser­ca przyk­rej skruchy,
bo to czas do­biega końca
mej ok­rutnej czczej pokuty.

To co było już minęło
i nicze­go nie żałuję.
Te­raz się układa w całość,
co po­zor­nie nie pa­suje.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 czerwca 2016, 18:03

Zeszyt Ulubione
Ulu­bione teksty 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]