Już nie jestem w [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

piękno świata mroku

Już nie jes­tem w szoku.
Od­na­lazłam spokój.
Od­na­lazłam Boga,
nie jest mi już szkoda.

Nie ma co żałować,
duszę ma się jedną.
Jes­tem tyl­ko sobą
i to wiem na pewno.

Jeśli się narodzę
pod inną postacią,
to też będę JA
i wątpić nie ma co.

War­to tyl­ko kochać,
życie swe szanować,
mówić samą prawdę
i z niczym się nie chować.

War­to jest zaufać
głosu ser­ca swego,
lecz nie war­to nigdy
czy­nić grzechu złego.

Ser­ce mo­je płonie
nieba cud­nym ogniem.
Jeśli jest Ci zimno
to przy­tul się do mnie.

Gdy twe łzy zobaczę,
sa­ma się popłaczę.
Mu­sisz wie­rzyć w siebie,
nie może być inaczej.

War­to tyl­ko kochać.
Kiedy to zrozumiesz,
że me ser­ce dobre
wzgar­dzić Cię nie umie?

Cza­sem jes­tem w szoku,
kiedy w moim oku
w lus­trze widzę sedno
piękna świata mro­ku.

wiersz
zebrał 8 fiszek • 18 października 2015, 02:48

Zeszyt
 

Zeszyt Kosmiczne
wszys­tkie naj­lep­sze teksty 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:41fyrfle do­dał no­wy tek­st 19.06.2019r.  

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam