Już nie biegnę nie krzyczę [...] – Cailleach – zeszyty

W obecnej chwili w 5 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Cailleach.

Ani jedna

Już nie biegnę
nie krzyczę
ani
nie wątpię

jes­tem kwiatem polnym
nig­dy nie będę uni­kato­wym tulipanem
jes­tem chwas­tem ,czar­nym
bez ko­lorów

zry­wając mnie na chwi­le ,wsta­wiasz do słoika
wychy­lam się lekko
cze­kam na wodę
da­jesz tyl­ko gram
przeżyję

pat­rzysz na mnie,na Twoim ok­nie pre­zen­tuję się pra­wie ideal­nie
wychy­lam kwiat ,brud­nożółte z fiole­towy­mi żyłka­mi oczy
spo­log­li­wie ,pod­noszę

pod­le­wasz mnie po trochu,dając mi miłość
w myślach ,od­dając się cieniom swo­jej przeszłości
swoim ideal­nym kwiatom

chwast wyrzuczasz

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 stycznia 2015, 22:26

Zeszyt Mądre...
Nie trze­ba tłumaczyć prawdy. 

Zeszyt Dobre...
cza­sami z dru­gim dnem. 

Zeszyt Czuję to...
Sam bym te­go nie wy­raził lepiej. 

Zeszyt Brzmi jak poezja...
dob­ra, sta­ra szkoła. 

Zeszyt pro­za życia...
tek­sty, które zatrzymują. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

krysta

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 02:19Lila. sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 02:14Lila. sko­men­to­wał tek­st Rzecz w tym

dzisiaj, 01:37MyArczi sko­men­to­wał tek­st biedny człowiek dzieli się bo­gaty jest [...]

dzisiaj, 01:02MyArczi sko­men­to­wał tek­st zm(ę)oczona tra­wa

dzisiaj, 00:59MyArczi sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 00:39ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:38ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 00:35ODIUM sko­men­to­wał tek­st Nic nie wiesz o [...]

dzisiaj, 00:34ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]