Już nie biegnę nie krzyczę [...] – Cailleach – zeszyty

W obecnej chwili w 5 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Cailleach.

Ani jedna

Już nie biegnę
nie krzyczę
ani
nie wątpię

jes­tem kwiatem polnym
nig­dy nie będę uni­kato­wym tulipanem
jes­tem chwas­tem ,czar­nym
bez ko­lorów

zry­wając mnie na chwi­le ,wsta­wiasz do słoika
wychy­lam się lekko
cze­kam na wodę
da­jesz tyl­ko gram
przeżyję

pat­rzysz na mnie,na Twoim ok­nie pre­zen­tuję się pra­wie ideal­nie
wychy­lam kwiat ,brud­nożółte z fiole­towy­mi żyłka­mi oczy
spo­log­li­wie ,pod­noszę

pod­le­wasz mnie po trochu,dając mi miłość
w myślach ,od­dając się cieniom swo­jej przeszłości
swoim ideal­nym kwiatom

chwast wyrzuczasz

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 stycznia 2015, 22:26

Zeszyt Mądre...
Nie trze­ba tłumaczyć prawdy. 

Zeszyt Dobre...
cza­sami z dru­gim dnem. 

Zeszyt Czuję to...
Sam bym te­go nie wy­raził lepiej. 

Zeszyt Brzmi jak poezja...
dob­ra, sta­ra szkoła. 

Zeszyt pro­za życia...
tek­sty, które zatrzymują. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

krysta

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 17:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

dzisiaj, 16:46marka do­dał no­wy tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 16:06lajajaj do­dał no­wy tek­st Nauczyłam się śmiać Odejdź [...]

dzisiaj, 14:31wonderful348 do­dał no­wy tek­st Chy­ba coś go po­kuło [...]

dzisiaj, 14:15Spruta sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:51Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:50Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

dzisiaj, 13:49Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:47Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:40Afcia sko­men­to­wał tek­st inny swiat