Jes­teś wszys­tkim a ja [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

WbRZASK

Jes­teś wszys­tkim a ja niczym...

Jes­tem liściem unoszo­nym na twoim wiet­rze,
poz­ba­wionym kon­tro­li, lecz jed­nocześnie ...

... wdycha­nym prze­z Ciebie po­wiet­rzem...

Nie do­wiesz się jak to bo­li
za­nim nie upad­niesz.
Nie poz­nasz ge­niu­szu Hor­ro­ru
nie przeszy­ty strachu je­go auto­ra dreszczem...

Nie poczu­jesz mo­tywac­ji
do wzbi­cia się ku górze
jeśli nie znaj­dziesz się na dnie...

Nie mu­sisz mi te­go w kółko pow­tarzać...
wiem, że wyglądam dziś bar­dzo ład­nie...

Wiem, że Cię wkurzam...
Ty masz już do­syć a ja mówię :
JESZCZE !!!

Kiedy mnie usłyszysz,
będziesz wie­dzieć,
że to nikt in­ny
a właśnie JA wrzeszczę.

wiersz
zebrał 8 fiszek • 11 lutego 2015, 09:05
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]