Jestem Optymistką i wydaje [...] – LadyInRed – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest LadyInRed.

Jes­tem Op­ty­mis­tką i wy­daje mi się, że by­cie nią jest niez­wykle trud­ne. Wciąż po­cie­szam wszys­tkich na około, mówiąc, że będzie dob­rze, ale kto po­cie­szy mnie?

Naj­częściej jes­tem to Ja sa­ma.

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

Zeszyt po pros­tu ja... 

Zeszyt Ulubione
Ko­biety nap­rawdę nieza­leżne uważają się za małe dziew­czyn­ki, na­tomiast małe niepo­rad­ne księżniczki uważają się za nieza­leżne pa­nie.
? ArturideArmata 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

klaudynka

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

wczoraj, 22:53CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Kto kłam­stwo kocha, każdą [...]

wczoraj, 22:41stalkerai sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 22:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]