Jeśli SIEDEM jest faktycznie [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

SIEDEM

Jeśli SIEDEM jest fak­tycznie szczęśliwą liczbą,
za­tem nie­chaj będzie także moją...

Siedem mądrych przy­kazań spróbuję teraz
wy­myśleć poezją swoją, jeśli się da ...

Je­den - Nie bój się, bo tchórze się boją,
nie­chaj spokój i pew­ność siebie w To­bie trwa.

Dwa - nie łam się, bo łamie się zapałka
lub trzci­na na wiet­rze a gdy będziesz twarda,
two­je przyszłe życie będzie lepsze
a ser­ce twe wielką ra­dość zobaczy.

Trzy - Myśl po­zytyw­nie, bo chociaż
cza­sem wygląda to naiw­nie a Nadzieję
zwą Matką Głupców to olej ta­kich mówców
i pa­miętaj o tym, że życie ma w zanadrzu
niesa­mowi­cie piękne bajery.

Czte­ry - Nig­dy więcej nie do­tykaj alkoholu,
ale to już dla mnie oczy­wis­te, bo mojego
je­sien­ne­go pos­ta­nowienia złamać nie zamierzam,
choć wiem, że wyt­rwałość to trochę jak
pełna stro­mych do po­kona­nia schodów wierza
jed­nak przyłączam się do tych,
którzy w siebie wierzą, mając w sobie
na dużą pop­rawę wielką chęć.

Pięć - Nie życz ni­komu źle, na­wet jeśli
ktoś podłe spoj­rze­nia Ci śle
i pod górkę sta­ra Ci się robić
to nie daj się spro­woko­wać i nie zniżaj się
do je­go po­ziomu, bo złe chęci wkrótce
sa­me obrócą się prze­ciw­ko delikwentowi,
więc po­wiedz mu po pros­tu 'cześć'.

Sześć - Wierz w przez­nacze­nie i w to,
że nic bez przyczy­ny się nie dzieje,
choć często wiatr w oczy Ci wieje
i pod górkę iść Ci się zdarza to bądź jedną z tych,
którzy życie wiel­kim sza­cun­kiem darzą
i nie przes­tają marzyć, na­wet jeśli po­pad­li w biedę.

Siedem - Nie uważaj się za ko­goś lep­sze­go, nigdy
i nig­dy nie rób ni­komu krzyw­dy a zwłaszcza sobie,
bo błąd ten po­pełnił już nie je­den człowiek,
co nie znaczy, że te­go błędu nie da się naprawić,
wy­baczyć... i mógł to być kto­kol­wiek, ale wiersz
jest o To­bie, więc prze­de wszys­tkim
wy­bacz sa­mej so­bie i trzy­maj się te­go,
co po­wyżej a wszys­tko się ułoży
i jeszcze będzie na prawdę faj­nie ...

Zo­baczysz.

wiersz
zebrał 9 fiszek • 22 września 2015, 10:52

Zeszyt Słysza­ne ser­cem, nie uszami
Cy­taty po­magające wy­razić to co czuję 

Zeszyt zbiór
MIŁOŚĆ ,TĘSKNOTA,CIERPIENIE 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]