''Jeśli mężczyzna doprowadza do [...] – Shalea – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Shalea.

''Jeśli mężczyz­na dop­ro­wadza do sy­tuac­ji,w której ry­wali­zują o niego ko­biety-nie jest wart żad­nej z nich''

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 sierpnia 2012, 18:39

Zeszyt ..
... 

Zeszyt zeszyt 14
różne 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

maybo

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi