- jaka jest? brzydka [...] – yestem – zeszyty

W obecnej chwili w 3 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest yestem.


- ja­ka jest? brzyd­ka i zła?
czy jest chu­da i blada?

- nie, ma og­romne oczy i prze­raźli­wie piszczy pod­czas hamowania
- nie, ona za­cis­ka się pętlą na szyi i od­dech kradnie
- nie, wypływa z żył i ga­si światło
- nie, za­cis­ka żołądek i od­biera resztki sił
- nie, jest gorzka i gębę wykręca
- nie, to wy­rok nies­pra­wied­li­wy bez możli­wości obrony
- nie, ona jest og­nistą kulą, która przek­reśla marze­nia
- nie, to zim­na tęskno­ta bez krop­li nadziei
- nie, to ter­ro­rys­tka, która dzieci po­rywa i ser­ca roz­ry­wa rozpaczą
- ona?
ona jest dob­ra, to ucie­czka od cier­pienia, od chaosu, bez­nadziei i całego zła

po jej smut­nym po­liczku krop­la spłynęła

uśmie­chnęła się
wstała i poszła po­dać rękę cier­piącym

myśl
zebrała 44 fiszki • 25 kwietnia 2013, 11:40

Zeszyt Ut­wo­ry wybrane
Poezja 

Zeszyt Mo­ja paranoja
Jes­tem bogiem. 

Zeszyt NIEtypowe
po­siadają "cosia" 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]