Gdyby wszystko przepadło, a [...] – Emily Brontë – zeszyty

W obecnej chwili w 169 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Emily Brontë.

Gdy­by wszys­tko prze­padło, a on je­den po­zos­tał, to i ja is­tniałabym na­dal. Ale gdy­by wszys­tko zos­tało, a on zniknął, wszechświat byłby dla mnie ob­cy i straszny, nie miałabym z nim po pros­tu nic wspólne­go.

cytat dnia z 17 października 2009 roku
zebrał 224 fiszki

Zeszyt myśli wiel­kich ludzi
Myśli wiel­kich ludzi, autorytetów 

Zeszyt Ulubione
Te które in­spi­rują, smucą i pchają dalej. 

Zeszyt Do mo­jej książki
Cy­taty te służą do wkle­jania ich do mo­jego autor­stwa książki, którą piszę na pew­nej stro­nie :) 

Zeszyt Słysza­ne ser­cem, nie uszami
Cy­taty po­magające wy­razić to co czuję 

Zeszyt cytaty
cieka­we, we­sole na da­na chwile 

Zeszyt Him
Sad.. 

Zeszyt cytaty 

Zeszyt Miłość
^^ 

Zeszyt Sometimes.

Zeszyt

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 15:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 15:51Moon G sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:49sprajtka sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:48Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 15:46Cropka sko­men­to­wał tek­st trawa ziele­nią do­rosła

dzisiaj, 15:45Cropka sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 15:45ODIUM sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 15:30Moon G sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:26sprajtka sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 15:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Nieszczęsna 7iódem­ka