Gdyby wszystko inne zginęło, [...] – Emily Brontë – zeszyty

W obecnej chwili w 14 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Emily Brontë.

Gdy­by wszys­tko in­ne zginęło, lecz on po­zos­tał, ja na­dal bym is­tniała; lecz gdy­by wszys­tko in­ne trwało, a on zos­tał uni­ces­twiony, cały wszechświat stałby mi się całko­wicie ob­cy.

cytat
zebrał 32 fiszki

Zeszyt Prawdziwe.
Tek­sty z prawdą między wierszami. 

Zeszyt Najważniejsze 

Zeszyt ;) 

Zeszyt Cytaty
Najpiękniejsze. 

Zeszyt wszystko.
wszys­tko i nic. nic i wszystko. 

Zeszyt Groszkolandia.
;3 

Zeszyt Ulubione
: ) 

Zeszyt ! 

Zeszyt Dla oczu.
xyz 

Zeszyt Cytaty 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]