Dzisiaj zobaczyłam Anioła,szedł w [...] – kirke13 – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest kirke13.

Dzi­siaj zo­baczyłam Anioła,szedł w moją stronę, je­go uśmiech spra­wił że wszys­tko co jeszcze przed godziną było niemożli­we ,zaczęło na­bierać sen­su.Przechodząc obok dot­knął mo­jego ra­mienia , poczułam ciepło .Gdy od­wróciłam głowę Je­go już nie było,zniknął.To był piękny dzień.

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 listopada 2018, 20:41

Zeszyt myśli
zatrzymują... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cris

Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]