dotykam wzrokiem ślepym twarzy [...] – yestem – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest yestem.


do­tykam wzro­kiem śle­pym twarzy całkiem martwych
pos­ta­ci sza­ro-bu­rych stoi ar­mia z terakoty

tak, jak bez­no­gie dziec­ko mi­ny na pustyni
omi­jam pus­tych spoj­rzeń bez dna suche studnie
dep­czę złotem i pur­purą ko­bier­ce zaplamione
bo­so przez pychę i obłudę się przedzieram
ktoś jeszcze mi z uśmie­chem wdo­wi grosz zabiera
waląc w su­mienia me­go bęben z całej siły

do­cieram, a tam tyl­ko sztuczny anioł ki­wa głową
gdy garść sreb­rników naiw­nie rzu­ci mała ręka...

tak, że od spo­du widzę zna­ny, chiński napis
ktoś trzy­ma Graala dłońmi, w których nie ma wiary

gdzie się uk­ryłaś, Miłości no­wona­rodzo­na?

myśl
zebrała 29 fiszek • 26 grudnia 2011, 01:27

Zeszyt ...ve­na ribelle... 

Zeszyt zatoka
¤ 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]