'Do trzech razy sztuka [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

3

'Do trzech ra­zy sztu­ka Ma­tyl­do' -
os­tatnio po­wie­dział ktoś mi...
'Czwar­tej szan­sy nie będzie,
On już jej nie da Ci.

Tym ra­zem nap­rawdę się pilnuj,
bo two­ja to szan­sa ostatnia'...
Posłucham za­tem tej rady,
gdyż mówi to dusza mi bratnia.

Dziw­ne zbiegi okoliczności
przychodzą je­den za drugim,
pow­tarzając się jak słowa
egzo­tycznej mówiącej papugi.

Zni­kają me wro­gie demony
i spełnić się chcą mo­je sny.
Od cza­su ja­kiegoś ta moja
szczęśli­wa liczba to 3. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 września 2014, 08:12
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]