Dorwij mnie nocą w [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ Krwawa Niespodzianka +

Dor­wij mnie nocą
w ciem­nym zaułku
i wpij się zęba­mi w mą szyję.

Wys­sij krew całą,
co do kro­pel­ki
i pożryj me ser­ce... niczy­je. 

Twe ok­ru­cieństwo,
o Pa­ni Ver­cetti
po­wiet­rzem jest wie­cznej mej no­cy.

Już stoję przed Tobą
i wiem co mnie cze­ka
a nie śmiem krzyczeć '' po­mocy ''.

Nie ważne jest te­raz
to co kiedyś było,
bo znikło już we mgle przeszłości.

To Ciebie, o Pa­ni,
ni­kogo in­ne­go
spo­tykam na końcu mej dro­gi.

Twój wzrok bez­li­tos­ny
pochłania mą duszę
i stoję u bram twej wie­czności.

Już czuję twe zęby...
krew tra­cić zaczy­nam...
nikt nic z fan­tem tym już nie zro­bi.

* For Mrs Ver­cetti * 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 13 marca 2015, 01:00
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]