Dobre uczynki są łatwiejsze [...] – ODIUM – zeszyty

W obecnej chwili w 3 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest ODIUM.

Dob­re uczyn­ki są łat­wiej­sze od by­cia dob­rym człowiekiem.

aforyzm dnia z 11 czerwca 2019 roku
zebrał 9 fiszek • 2 czerwca 2019, 23:28

Zeszyt Wciąż myślę
Tek­sty, z który­mi nie chcę lub nie mogę do końca się zgodzić, a które niosą po­ten­cjał na to, by jed­nak os­ta­tecznie się z ni­mi zgodzić. 

Zeszyt księżyc
i je­go ćmy 

Zeszyt Li­terac­ki Bar Życia
drin­ki przednie 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 09:04rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Złapałam się wczo­raj w [...]

dzisiaj, 08:52Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 08:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Trzeba umieć ludzi rozumieć. https://www.youtube.com/watch?v=TbNQ1Jvj-6c

dzisiaj, 08:32Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Bez przyszłości jest trwa­nie [...]

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]