Dlaczego milczysz? Miałaś być ze [...] – yestem – zeszyty

W obecnej chwili w 9 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest yestem.

Dlacze­go milczysz?
Miałaś być ze mną na złe i dob­re.
Uśmie­chem tu­lić sprag­nione oczy.
Miałaś mi słońce ra­no zapalać.
I po­całun­kiem budzić do życia.

Dlacze­go milczysz?
Wo­lisz już dzi­siaj słowem nie szastać?
Praw­da i tak prze­cież cza­su nie cofnie.
On dać mógł więcej, jes­teś szczęśliwa?
Mogłaś tak całkiem o mnie zapomnieć?

Dlacze­go milczysz?
Po­wiedz cichut­ko choć głupie ŻEGNAJ
Tak, by nie słyszał, że do mnie mówisz.
Deszcz tyl­ko dzwo­ni o płat­ki róży
i ga­si znicze zbyt niecier­pli­wie.

myśl
zebrała 22 fiszki • 15 sierpnia 2011, 03:05

Zeszyt Lśnienie
Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem 

Zeszyt różne 

Zeszyt Tam,gdzie coś się kończy ..
`Szlak niep­rze­tar­ty,
w drob­ny mak rozdarte
urzeczy­wis­tnienia nieuralnione,
wręcz jak­by urojone.
Czy­jeś Marzenia..` 

Zeszyt Ulu­bione cytaty.
.. 

Zeszyt złote w po­lewie srebra 

Zeszyt hm... 

Zeszyt ...pensieri...
... 

Zeszyt Truskawki
Nietrafione 

Zeszyt Życie.
W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]