Dlaczego ? A może [...] – atina-beata – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest atina-beata.

***

Dlacze­go ? A może za karę ?
Stanąłeś na mo­jej drodze
Wkroczyłeś tam­te­go la­ta w me życie
Już chy­ba nie mogło być gorzej
Jakże Cię wte­dy kochałam
Ty tą miłość upar­cie niszczyłeś
Dep­tałeś mo­je uczucia
I wciąż się mym życiem bawiłeś
Z ra­dością pat­rzyłeś gdy płacze
Gar­dziłeś mną gdy o coś prosiłam
Ty całym byłeś mi światem
Kochałam Cię i To­bie wierzyłam
Gdy­bym mogła cofnąć tam­to lato
Choć na mo­ment, na jedną sekundę
Na­wet bym przez chwilę nie spojrzała
W te obłud­ne oczy , które tak kochałam
Darzę Cię dziś in­nym uczuciem
Równie sil­nym jak tam­to sprzed roku
Tyl­ko wte­dy mogłam Cię przytulać
Dziś nie mogę znieść Twe­go wi­doku

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 sierpnia 2014, 00:36
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

atina-beata

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi