Diabeł Chrystusowi za posłuszeństwo [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

Diabeł Chrys­tu­sowi za posłuszeństwo obiecy­wał wiele ziem­skich króles­tw. To ileż le­gionów sza­tanów mu­si mieć w so­bie, kto obiecu­je ko­muś wie­czność w niedo­powie­dzianym zba­wieniu za posłuszeństwo, a nie jest ko­bietą dla mężczyz­ny, mężczyzną dla ko­biety.

myśl • 12 lipca 2019, 15:04
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 20:08ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 20:05ODIUM sko­men­to­wał tek­st W Bra­koczy­nowie mie­szka wielosłowie.  

dzisiaj, 20:05Adnachiel sko­men­to­wał tek­st pi...olę nie piję ucze­ni ame­rykańscy od­kry­li że [...]

dzisiaj, 20:04gildia sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni mają co­raz większe [...]

dzisiaj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:56tallea sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 19:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:55gildia do­dał no­wy tek­st joker