Dalej niż wszystko jest [...] – Alfa Centauri – zeszyty

W obecnej chwili w 4 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Alfa Centauri.

Chcę zapomnieć

Da­lej niż wszys­tko
jest jut­ro
i nie przychodzi.

Głębo­kie spoj­rze­nia,
smak ust,
to było wczoraj.

Marzyć o wspomnieniach?
To śmierć.
By­naj­mniej umysłu.

Nie do­tykaj mnie.
Na­wet jutro.
Chcę za­pom­nieć.

wiersz
zebrał 7 fiszek • 2 marca 2016, 09:27

Zeszyt Śmiertelność
.... 

Zeszyt Wiersze.
Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za przecinkiem. 

Zeszyt Wiersze
Poezja... 

Zeszyt Zeszyt
Miej­sce gdzie znaj­dują się tek­sty które mi się po­dobają :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Fresco

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 10:04Waru do­dał no­wy tek­st Bez oso­bowości trud­no mieć [...]

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]