Czynić dobro, gdzie to [...] – Ludwig van Beethoven – zeszyty

W obecnej chwili w 15 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Ludwiga van Beethovena.

Czy­nić dob­ro, gdzie to jest możli­we, kochać wol­ność po­nad wszys­tko, nie zap­rzeć się praw­dy na­wet przed tro­nem!

cytat dnia z 19 sierpnia 2016 roku
zebrał 30 fiszek

Zeszyt Cy­taty znanych
ulubione 

Zeszyt Bądź sobą
Podróżuj zaw­sze w swoim towarzystwie 

Zeszyt naj naj
ulubione 

Zeszyt naj­ciekaw­sze cytaty
cy­taty, które war­to pamiętać 

Zeszyt Lubiane.
Czy­li cy­taty, które wpadły Synn w oko, bądź za­padły w pamięć. 

Zeszyt my minds.
all over my head. 

Zeszyt favori
ulu­bione cy­taty ^^ 

Zeszyt wsio
moj 

Zeszyt DOBRO
Co to jest DOBRO? 

Zeszyt Cieka­we cytaty 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 11:10PetroBlues sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

dzisiaj, 10:54Niusza do­dał no­wy tek­st Jeżeli życie jest sztuką [...]

dzisiaj, 10:49Niusza do­dał no­wy tek­st Nie każdy ho­mosek­sualis­ta to [...]

dzisiaj, 10:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 10:20ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 10:17ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

dzisiaj, 10:15ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:03Niusza sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 09:25Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jesienna mi­niatur­ka pod no­gami

dzisiaj, 09:23Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***