Czynić dobro, gdzie to [...] – Ludwig van Beethoven – zeszyty

W obecnej chwili w 15 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Ludwiga van Beethovena.

Czy­nić dob­ro, gdzie to jest możli­we, kochać wol­ność po­nad wszys­tko, nie zap­rzeć się praw­dy na­wet przed tro­nem!

cytat dnia z 19 sierpnia 2016 roku
zebrał 30 fiszek

Zeszyt Cy­taty znanych
ulubione 

Zeszyt Bądź sobą
Podróżuj zaw­sze w swoim towarzystwie 

Zeszyt naj naj
ulubione 

Zeszyt naj­ciekaw­sze cytaty
cy­taty, które war­to pamiętać 

Zeszyt Lubiane.
Czy­li cy­taty, które wpadły Synn w oko, bądź za­padły w pamięć. 

Zeszyt my minds.
all over my head. 

Zeszyt favori
ulu­bione cy­taty ^^ 

Zeszyt wsio
moj 

Zeszyt DOBRO
Co to jest DOBRO? 

Zeszyt Cieka­we cytaty 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 22:52Spruta sko­men­to­wał tek­st w mro­ku drob­ny deszcz zos­ta­wia [...]

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]

dzisiaj, 22:16marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:13marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]

dzisiaj, 22:05Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:04marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 21:57marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st grunt to widzieć