Czym jest zło? .... Zło [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

ZŁO

Czym jest zło? ....

Zło to pe­dofil, który dziecko
małe gwałci i morduje...

Zło to szwa­bi, faszyści
z czar­no-białego filmu,
je­den dru­giego żyda
w Au­shwitz Bikenau
bez­li­tośnie morduje....

Bes SSkupłów chuje...

Zło to piep­rzo­ny brudas,
który bombę zakłada
i wśród ludzi ekksploduje....

Zło to człowiek,
który psa w le­sie porzuca
i ok­rutnie do drze­wa przywiązuje...

Zło to po­nure tło,
które niebo świata
i księżyc nocy
krwią na czer­wo­no barwuje,

Zło to broń,
które uderza w skroń....

Zło to On, który przychodzi,
kiedy bez­bron­ne w rodzinie
al­ko­holic­kiej się rodzi
a rodzic je­go w ser­ce mu bez­li­tośnie godzi....

Zło to Diabeł w butelce
i nie chcę nig­dy więcej
ra­nić Cię Mój Skarbie,
choć dziś jeszcze szczy­nami
nieboszczy­ka się karmie.

Po­wiedz mi czy zło
to jest przyk­re to,
że sam tak bar­dzo sam się ra­nie ?

Po­wiedz mi, mo­je czar­nowłose Kocha­nie ?

Tak bar­dzo za Tobą płaczę....

Po­wiedz .... ''Ja Ci wy­baczę'' .

* Tyl­ko dla Mrs Ver­cetti *

... Łez morze z oczu mi le­ci.

wiersz
zebrał 5 fiszek • 30 maja 2015, 13:21

Zeszyt Zeszyt inspiracji
Przez duszę do ser­ca - war­te uwagi. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 19:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]