Często prowadzę z sobą [...] – Oscar Wilde – zeszyty

W obecnej chwili w 151 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Oscar Wilde.

Często pro­wadzę z sobą długie roz­mo­wy i jes­tem przy tym tak mądry, że cza­sami nie ro­zumiem ani jed­ne­go słowa z te­go, co mówię.

cytat dnia z 26 listopada 2012 roku
zebrał 198 fiszek

Zeszyt 1

Zeszyt Początek
Wszys­tko zaczy­na się tutaj.... 

Zeszyt Zeszyt
"You are so­mething mo­re than your phy­sical bo­dy is." 

Zeszyt LajfStajl
...czy­li wszys­tko o życiu i tym, co z nim związane. 

Zeszyt Przy­pom­nij mi, że..
... 

Zeszyt Mały zeszyt z cytatami
Różne różności, w których zna­lazłam cząstkę siebie. 

Zeszyt brudnopis
cy­taty różne, do przejrzenia 

Zeszyt Ta
Ta 

Zeszyt As­połeczne usposobienie.
Po prostu-ja. 

Zeszyt !
Całe piękno i fig­larność słów w jed­nym miejscu! 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]