Często prowadzę z sobą [...] – Oscar Wilde – zeszyty

W obecnej chwili w 151 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Oscar Wilde.

Często pro­wadzę z sobą długie roz­mo­wy i jes­tem przy tym tak mądry, że cza­sami nie ro­zumiem ani jed­ne­go słowa z te­go, co mówię.

cytat dnia z 26 listopada 2012 roku
zebrał 198 fiszek

Zeszyt 1

Zeszyt Początek
Wszys­tko zaczy­na się tutaj.... 

Zeszyt Zeszyt
"You are so­mething mo­re than your phy­sical bo­dy is." 

Zeszyt LajfStajl
...czy­li wszys­tko o życiu i tym, co z nim związane. 

Zeszyt Przy­pom­nij mi, że..
... 

Zeszyt Mały zeszyt z cytatami
Różne różności, w których zna­lazłam cząstkę siebie. 

Zeszyt brudnopis
cy­taty różne, do przejrzenia 

Zeszyt Ta
Ta 

Zeszyt As­połeczne usposobienie.
Po prostu-ja. 

Zeszyt !
Całe piękno i fig­larność słów w jed­nym miejscu! 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]

dzisiaj, 22:16marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:13marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]

dzisiaj, 22:05Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:04marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 21:57marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st grunt to widzieć

dzisiaj, 21:52kadet777 do­dał no­wy tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]