Czemu do mnie szepczesz? [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ czerwony śnieg +

Cze­mu do mnie szep­czesz?
Twój głos prze­cina mroźne po­wiet­rze.
Co podłego po­wiesz mi jeszcze
za­nim zacznę wrzeszczeć?

Co mi jeszcze ut­niesz?
Mój ki­kut wygląda pas­kudnie,
lecz krew z niego sączy się cud­nie
na śnieg czer­wo­ny wreszcie.

Mów, dokąd mnie pro­wadzisz?
Wiesz prze­cież, że nic nie po­radzisz
na to, że kiedy tyl­ko zechcę
jes­tem od tak w sta­nie Cię zgładzić.

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 stycznia 2016, 13:57
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność