Czasem myślimy, że jesteśmy [...] – LadyInRed – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest LadyInRed.

Cza­sem myśli­my, że jes­teśmy sil­niej­si niż in­ni. Wy­daje nam się, że jes­teśmy w sta­nie przes­koczyć "prze­paść" mi­mo te­go, że ty­siącom osób przed na­mi się nie udało. A prze­cież jes­teśmy tyl­ko ludźmi, nie można te­go przes­koczyć.

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 maja 2014, 00:14
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

LadyInRed

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

wczoraj, 22:53CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Kto kłam­stwo kocha, każdą [...]

wczoraj, 22:41stalkerai sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 22:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]