Czarne wilki rozszarpały me [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

Tło Czerni

Czar­ne wil­ki roz­szar­pały
me ser­ce na strzępy
i nie doz­na ono nig­dy już
cier­pienia ludzkiego

Mo­ja dusza się rozlała
i sto­piła z tłem czerni
w którym kiedyś być się bałam
lecz pragnęłam też jego

Ból był straszny lecz trwał tyl­ko krótką chwilę
i za­kończył długie męki wiel­kiej trwogi
wnet na­zajut­rz opuściłam swą mogiłę
i zaczęłam lep­szy żywot z Czar­nym Bo­giem.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 czerwca 2019, 19:05
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:03Strange one sko­men­to­wał tek­st Dobrocią zwyk­li ludzie na­zywać [...]

dzisiaj, 21:56Moon G sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

dzisiaj, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]