Cóż za zimno-smutny koszmar... rzeczywistość [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ Mroczna Dama +

Cóż za zim­no-smut­ny koszmar...
rzeczy­wis­tość to nie raj
jed­nak dzi­siaj dużo lepsza
niźli tam­ten wro­gi kraj.

Tam widziałam swoich wrogów,
prawdę o nich dał ten sen.
Je­den z nich to dam­ski bokser,
dru­gi - złodziej, tchórz i leń.

Jes­tem piękna, jes­tem silna,
cze­mu ni­by bać mam się ?
Jes­tem tu­taj całkiem sama,
bro­nić sa­ma muszę się ...

Jes­teś ni­kim, jes­teś zerem,
ścier­wem gor­szym od robaka.
A JA! jes­tem Mroczną Damą -
naj­piękniej­szym mro­kiem świata.

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 października 2015, 09:18
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:45CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st * * * uwiel­biam ciche [...]

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność