Chcę być człowiekiem, nie [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

Elizabeth

Chcę być człowiekiem, nie komputerem.
Chcę mieć war­tości, nie chcę być zerem.
Chcę być kocha­na i ko­goś kochać.
Nie chcę już nig­dy sa­mot­nie szlochać.

Chcę być już czys­ta, te­raz i zawsze,
bo by­cie trzeźwą jest dużo ciekawsze.
Nie chcę urągać ni­komu, nigdy
i już ni­komu nie zro­bić krzywdy.

Ja chcę być piękna jak Eli­zabeth Fraser.
Chcę głos mieć śliczny i oczy wielkie.
Chcę da­wać ra­dość in­nym śpiewając,
bo chcę by czu­li się jak­by w raju.

Dziś mam ochotę na kruche ciasteczka,
do te­go szklan­ka zim­ne­go mleczka.
Za­puszczam płytę, która jest świetna
a głos jej brzmi jak­by była święta.
Odtwórz

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 stycznia 2016, 08:14
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]