- Byłaś w tamtym [...] – yestem – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest yestem.

- Byłaś w tam­tym po­koju? Ko­wal­skiemu spo­dobała się two­ja bluzka?
- Nie wiem. Nie zwrócił uwagi.
- Niemożli­we. Może on kochający inaczej?

- Słyszałaś? Ko­wal­ski z 666 wo­li facetów.
- Po­dob­no Ko­wal­ski jest ciotą.
- Za­nieś do­kumen­ty do 666, tyl­ko uważaj, bo tam pe­dał grasuje.
- Ko­wal­ski po­noć jest pe­dofi­lem i gwałcicielem.
- Ko­wal­ski to pederasta.
- W 666 jest piekło.
- Słyszałeś? Ko­wal­ski sie­dział za gwałty na dzieciach.
- Ty, to praw­da, że Ko­wal­ski jest w ciąży?
- Wie­działaś, że Ko­wal­ski ciążę usunął?
- Po­dob­no Ko­wal­ski nie ma Wacusia.
- Mówią, że Ko­wal­ski jest pedziem i Żydem.
- Ja pi­tolę, Ko­wal­ski jest terrorystą!
- Nie chodź do Bied­ronki, Ko­wal­ski tam zagląda.
- Nie po­dawaj ręki No­wako­wi. Był z Ko­wal­skim na wycieczce.
- Po­dob­no dy­rek­tor trzy­ma te­go zboczeńca, bo mu wszys­tko donosi...

A zap­ra­cowa­ny Ko­wal­ski do­piero po połud­niu dos­trzegł bluzeczkę,
ale bał się po­der­wać dziew­czynę po­noć po dziesięciu op­reac­jach plas­tycznych, która po­dob­no ro­biła to już ze wszys­tki­mi, ma AIDS i siedem­naścioro dzieci, w tym piątkę
w drodze...

myśl
zebrała 19 fiszek • 26 kwietnia 2013, 13:11

Zeszyt Praw"dy"
niewidzial­na moc 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]