Byłam tam gdy byłam [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ Czarny Nieludzki Kruk +

Byłam tam gdy byłam mięsem...
Pełzłam ciem­nym ko­rytarzem w dół
przerżnięta piłą w pół
ręko­ma sta­rałam się za­tar­gać
mój wyk­rwa­wiający się fla­kami tułów
czując, że muszę do­pełznąć tam,
gdzie mo­je miejsce...

Nie po­wiem wiele więcej.

Na końcu dro­gi uka­zał mi się tron
a wy­soko na nim sie­dział ON -
podzi­wu dla ma­kab­ry Bóg -
Czar­ny Nieludzki Kruk,
co pat­rzeć bez końca by mógł
na wi­dok dras­tyczny ten mój
swoimi przerażającymi,
wzro­kiem pochłaniający­mi ślepiami.

Po­tem nag­le przemówił...
W za­sadzie nic wiele nie mówił
swym głosem z głębi ot­chłani, niż tyl­ko : 

'' Zos­ta­jesz na zaw­sze tu, z na­mi, Ma­tyl­do ''.

wiersz • 22 maja 2015, 18:58
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]