Bół? Rozpacz? Co Wy [...] – Cicha09 – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Cicha09.

Bół? Roz­pacz? Co Wy o Nim wiecie? Wyob­raźcie so­bie jak oni cier­pieli.
Jed­nak ktoś miał rację,pisząc ja­kim człowiek jest egoistą,w sy­tuac­ji, gdy ktoś umiera. Myśli tyl­ko o so­bie i swoich uczu­ciach. Uklęka przed ni­mi.

myśl
zebrała 10 fiszek • 11 kwietnia 2010, 01:23
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cicha09

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi