Anioł wzniosę się w końcu [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

KAROLINA PICKERING : ANIOŁ

Anioł

wzniosę się w końcu
po­nad ziemię
moimi włosa­mi
de­likat­nie wiatr po­ruszy
za skrzydła
ugięte gałęzie będę miała
jeszcze tyl­ko
naszyj­nik ze sznu­ra
na szyję zarzucę
poszy­buję wy­soko, wy­soko
ze sto­pami po­nad ziemią
za­wisnę

prze­cież mówiłeś
że jes­tem aniołem

* Text nie jest pla­giatem,
de­dykuję go najfajniejszej
ko­leżan­ce, i to jest jej * 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 listopada 2015, 10:52
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]