Akceptować myśl, że istnieje [...] – Jacob_Filth – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Jacob_Filth.

Ak­cepto­wać myśl, że is­tnieje w człowieku ten rodzaj mądrości, która, cho­ciaż płynie z człowieka, wca­le do niego nie na­leży i po­zos­ta­je by­tem nieza­leżnym, to każde­go dnia ak­cepto­wać zarówno własną ułom­ność jak i roz­wi­jać w so­bie uf­ność względem rzeczy mających ho­ryzont większy, niż małos­tko­we, up­rzedze­nie i mniema­nie o sa­mym so­bie.

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 lipca 2019, 20:34
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 19:37Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:34Radziem sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 19:15E.H. sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 18:49gildia sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 18:43E.H. sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 18:41gildia sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]