Admirał Byrd poleciał na [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

Wiadomość Od Arian

Ad­mi­rał Byrd po­leciał na misję
by spraw­dzić co jest za Antarktydą,
na ko­niec świata i firmamentu,
w czter­dzies­tym siódmym ro­ku to było.

Tam od­krył mias­to tych is­tot przyjaznych,
Arianie oni się nazywali.
Na taj­nej tej mis­ji miał przyjąć wiadomość,
którą by oni nam przekazali.

Ta próba kon­taktu zaczęła się od nich
po tym jak Ame­ryka­nie zrzucili
bom­by jądro­we na kraj Japonię
i set­ki ty­sięcy ludzi zabili.

Przed śmier­cią pan Richard ujaw­nił swój dziennik,
choć ściśle taj­ne to miało pozostać,
lecz cze­mu aż le­cieć tak mu­siał daleko
by tak oczy­wistą wiado­mość móc dostać?

A jest ona prostą radą najlepszą,
być może ktoś z was z niej raczy skorzystać?
Jeżeli wasz rodzaj nie chce wyginąć,
mu­sicie wza­jem­nie za­bijać się przestać.

Lecz jak jed­nak wi­dać to nie ta­kie proste,
że ludzie się te­go nie domyślili
i rząd dob­rze wie­dział, że się nie domyślą
dla­tego ce­lowo to za­taili.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 29 maja 2016, 20:32
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 18:39tallea do­dał no­wy tek­st Samotność, to pus­ty­nia, gdzie [...]

dzisiaj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > trzy cno­ty ludzkie: wiara, [...]

dzisiaj, 17:45Moon G do­dał no­wy tek­st DETEKTYW RUT­KOW­SKI (piosen­ka)

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 17:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

dzisiaj, 17:32Moon G sko­men­to­wał tek­st Gdyby ktoś miał na [...]

dzisiaj, 17:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]