Ach... jakże cudnie... Przebudziłam się [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

Ewribadi Ken Czejndż

Ach... jakże cudnie...

Prze­budziłam się o dru­giej w nocy
i za ok­no spoj­rzałam na ideal­nie moją pogodę.

Dla większości jest dziś paskudnie...

Zaczęłam dzień od ka­wy z mle­kiem i miodem,
mając przed ocza­mi i w głowie jej cu­dow­ny
ob­raz ideal­nie wy­marzo­nej dziewczyny.

Nic na tym świecie nie dzieje się bez przyczyny
i wiele ra­zy to jeszcze powiem,
że two­je is­tnienie jest 
naj­lep­szym by żyć da­lej powodem.

Zmieniam się... doj­rze­wam ...
Wi­na w gardło już nie wlewam
bez­myślnie, lecz tyl­ko od cza­su do czasu
po pra­cy by się odstresować,
dziś muszę przet­rwać wyt­rwa­le ten dzień
by se­rię ranków z gracją sfiniszować.

Czuję się dziwnie...

Gdy­by ktoś jeszcze dwa miesiące temu
po­wie­dział mi, że po­lubię Kur­ti­sa Dżeksona
i że w moim życiu po­jawi się Ona,
spoj­rzałabym na niego
jak na ko­goś z in­nej planety.

Ale teraz...

Już co­raz rzadziej
używam słowa 'niestety'.

Wy­bacz, ale strasznie mnie wkurzasz
i mam ochotę Cię walnąć
kiedy słyszę twoje
stękająco-pe­symis­tyczne bzdety.

Niedługo mo­je urodziny
i pos­ta­nowiłam so­bie,
że jeszcze bar­dziej zmienię się
i prze­de wszystkim
przes­tanę tak wszys­tkim mar­twić się...
Odtwórz

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 marca 2015, 04:40
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]