Ach, jak słodko jest gdy [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ Zabójczy Urok +

Ach, jak słod­ko jest
gdy nie śmiesz spoj­rzeć mi w oczy.

Nap­rawdę jest przesłodko
gdy przed moim wzro­kiem uciec nie możesz
i wiesz, że nie uciekniesz,
więc nie ro­zumiem, dlacze­go próbujesz?

Czy mo­je oczy są w twoim ulu­bionym kolorze?
Czy są w twoim ulu­bionym kształcie?
Czy gdy na mnie pat­rzysz
to jak w ra­ju się czujesz?

Wiem, że kiedy mnie widzisz
masz w głowie tyl­ko te dwa słowa...

Zgwałć mnie !

Po­tem ułamek sekundy...

... udało mi się moim wzro­kiem złapać Cię
i zdo­mino­wać twe dwa słowa moimi czterema...

Za­bij Się Dla Mnie !!!

Te­raz in­ne­go Bo­ga niż ja
już dla Ciebie nie ma.

Myślisz tyl­ko o mnie
gdy pod­ci­nasz so­bie żyły w wan­nie.

wiersz
zebrał 9 fiszek • 25 stycznia 2015, 22:35

Zeszyt Najpiękniejsze
Piękno jest dla każde­go inne. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność

dzisiaj, 01:56Jacob_Filth do­dał no­wy tek­st #twójdotyk