Zebrane.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 132 tek­sty.

Odkąd nauka poszła w las, so­wa stała się sym­bo­lem mądrości. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 6 lipca 2014, 11:13

Co nie mieści się w głowie, na­leży mieć w dupie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 czerwca 2014, 14:03

Ściany mają uszy, a ludzie języki. 

myśl
zebrała 128 fiszek • 10 listopada 2012, 16:27

Dreszcz

Os­tatnim pocałunkiem
za­nim zaśniesz
i pier­wszym łykiem powietrza
kiedy zbudzi cię mo­ja dłoń
będę

za­mienię się w dreszcz
szep­nij tyl­ko, że

chcesz 

wiersz
zebrał 171 fiszek • 5 marca 2014, 00:53

Cóż ci ze skrzydeł
jeśli blis­cy czekają
na two­je dłonie. 

haiku
zebrał 88 fiszek • 20 sierpnia 2013, 21:41

Może nie usłyszą o nas mi­liony, ale usłyszy ta naj­wartościow­sza garstka. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 19 lipca 2013, 18:42

mu­simy cza­sami po­mil­czeć by prze­konać się jak dużo jest do powiedzenia... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 5 lipca 2013, 23:46

Nadzieja jest po to aby jej nie tracić 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 lipca 2013, 01:25

Za­nim pod­sta­wisz nogę, po­daj rękę. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 27 października 2012, 10:33

Sa­mot­ność to cisza za­wie­szo­na między nadzieją a pu­kaniem do drzwi. 

myśl
zebrała 247 fiszek • 14 lutego 2012, 10:34
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Seneka 18

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

19 kwietnia 2016, 15:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciąża to podróż w [...]

19 kwietnia 2016, 11:44onejka sko­men­to­wał tek­st Ciąża to podróż w [...]

22 lutego 2015, 13:25Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Miłość to baj­ka, w [...]

22 lutego 2015, 11:07yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość to baj­ka, w [...]

22 lutego 2015, 10:17poprawna do­dał no­wy tek­st Miłość to baj­ka, w [...]

18 listopada 2014, 15:08yestem sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest naj­lep­szym le­kar­stwem [...]

18 listopada 2014, 01:32poprawna sko­men­to­wał tek­st Prawdziwa miłość trwa wie­cznie. [...] 

18 listopada 2014, 01:30poprawna sko­men­to­wał tek­st Nie ro­zumiem ludzkości.. są [...]

18 listopada 2014, 01:21poprawna do­dał no­wy tek­st Przyjaźń jest naj­lep­szym le­kar­stwem [...]

7 lipca 2014, 00:15poprawna sko­men­to­wał tek­st Jak naz­wać stan, kiedy [...]