Zap­rawdę po­wiadam ci

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 3 tek­sty.

Praw­dzi­wa sztu­ka jest zaw­sze współczesna. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Pro­za dnia to ko­bieca poezja. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Zap­rawdę nie wiem, cze­go ten człowiek chce. Ubzdu­rał so­bie, że pew­ne słowa po­siadają pew­ne znacze­nia, które muszą sta­le po­siadać. Któż może mi zab­ro­nić tu wziąć słowo, tam znacze­nie i po­wiązać je ze sobą? 

cytat
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

wczoraj, 16:16Cropka sko­men­to­wał tek­st Chortensje

przedwczoraj, 18:52$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety

przedwczoraj, 17:20marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety

przedwczoraj, 10:53Lila-Róż sko­men­to­wał tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

15 czerwca 2019, 13:23stalkerai sko­men­to­wał tek­st Chortensje

15 czerwca 2019, 11:58eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Chortensje

15 czerwca 2019, 09:25Lila-Róż do­dał no­wy tek­st Lekarstwo na le­ki

15 czerwca 2019, 07:23Lila-Róż wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

15 czerwca 2019, 06:42Lila-Róż sko­men­to­wał tek­st Noc chodź