wierszowszystko

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 216 tek­stów.

w ramionach jest miejsce na przypływy

miałam być wodą
prze­lewać się między palcami

miałeś mnie pragnąć
brać do ust

mogłam spływać po tobie
zli­zując tru­dy dnia

wchodziłbyś w mo­je głębiny
a ja de­likatną falą
rzeźbiłabym ciebie w zdumienie

dziś tyl­ko mgłą jestem
pa­ruję
śla­dem po twoim spojrzeniu 

erotyk
zebrał 20 fiszek • 16 października 2013, 11:34

Partyzant

By­li tu­taj całkiem niedawno.
Ob­szar­pa­ni bohaterowie
bez krom­ki chle­ba i ochronnej
tarczy.

Zam­knięci w ob­liczu istnienia,
z miłością na us­tach szli ziemię,
co ich na świat wy­dała w złej chwili,
ty­ranom odbierać.

Pod os­trzałem kul- złowieszczych
sióstr gra­natów,nie ukląkł nikt.
I w oczy pat­rząc sta­lowej lufie,
poszli.

Poszli ginąć za życie,
by dziś nie pękało Ci serce. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 grudnia 2013, 15:50

przeliczam siebie

mam imię na sześć liter
a to i tak zbyt mało
by choć raz
wrócić z tobą o piątej
z nasze­go tyl­ko świata
i przejść
tę samą historię
czte­rema różny­mi porami

życzenia

nie mieliśmy na­wet trzech
które mogły się spełnić
przed kur­tyną powiek

dwie -

tyl­ko ty­le dos­ta­liśmy dłoni
by do­nieść radość
na tam­ten ko­niec życia

i swą niedoskonałością
w jed­nej sekundzie
znów do­tykać pustki 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 2 grudnia 2013, 00:19

Luminawosk

roz­le­wa gorącem
pa­piero­wy wy­raz mas­ki
zam­knięty , do twardnieniem
by­naj­mniej mi­nuso­we stopnie
sta­lowo­har­de
har­to­wane falą mocy
mroźne­go zacisku
w me­tamor­fo­zie tajemnicy
wyk­rzy­wione rysy
niczyim spojrzeniem
nie praw­dzi­we objęcie
przeszy­wa zimnem
mas­kując temat
życie wciąż zakrywa
praw­dzi­wość istnienia 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 1 grudnia 2013, 00:46

bałwan stary (ze mnie)

zu­pełnie niedorzecznie

marzą mi się drze­wa płonące malachitem
w niewo­li słońce po krańce nieba
po­wodzią żyta skąpa­ne pola
i szept ma­ciej­ki słodki
jedyny

ni mniej ni więcej la­ta par­ne­go
cu­dow­ne ręce

- nie zimy 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 27 listopada 2013, 20:22

Proste jak drut

W czer­ni oczu mie­szkała śmierć.
Roz­my­ty jej ob­raz, przyk­ry­ty bólem.
Pod pa­siakiem, między żebrami
gwiżdże wiatr, ciągnie chłodem
po ziemis­tej skórze.

Jak pies szcze­ka. Tyl­ko nie po niemiecku.
I nie ma na­wet jed­nej dro­gi ucieczki
od prze­rażeniem płonącej ciemności.
Tyl­ko przez ko­min. Tyl­ko do nieba,
a Bóg go przyjmie.

Prze­cież cze­ka na każde­go Jezusa.
Pros­te. Pros­te jak drut. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 listopada 2013, 18:53

Nauczę się żyć bez Ciebie

Za­miast dwóch kubków, je­den postawię
i jak co dzień, przy po­ran­nej ka­wie
na lodówce przypnę notatki,
by Małgo­ni ku­pić zeszyt gładki,
a Szym­ko­wi parę butów na wiosnę,
bo on ciągle mówi: - Ma­mo, prze­cież rosnę!

Za­pakuję dzieciakom [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 32 fiszki • 18 czerwca 2010, 02:01

pierwsza była papierówka

ja i ty

gdy­byśmy by­li na dwie litery
em i ig­rek (jak ład­nie brzmi)

może by­libyśmy połową raju
(bez oczu węża)

al­bo piekłem w całości
(z każdym ar­te­fak­tem
gorące­go przyzwyczajenia)

gdy­byśmy się pi­sali jed­nym słowem
ja i ty

byłoby nas dwo­je
w jednym
lub
jed­no
z dwoj­ga uwi­te

ja
i żeb­ro wyjęte

ty
i ja z ciebie

MY
op­rawcy raj­skiej jabłoni. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 19 listopada 2013, 09:35

jeszcze

widzialni-niewidzialni
życie prze­mija między palcami
cienie, połowy cieni
krążą

między­ludzkie spojrzenia
uwa­ga połowy sekundy
codzien­ny mar­sz znikąd donikąd

do­piero potem
kończy się podążanie
na razie
na chwilę

przez chwilę
żyjemy 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 listopada 2013, 00:21

Wypływanie

No­cami nie zos­ta­je się
Sam na sam ze sobą

Nie wchodzi się w przedsionki
Nad­wrażli­we
I drzazg nie wy­ciąga z żad­nych komór

No­cami się nie myśli
Nie roz­biera ze skóry
Nie próbu­je gorzkiego miąższu

Nie wypływa na da­lekie wody
I nie tęskni za brzegiem

Bo no­cami czu­je się bezmiar
I kaj­da­ny u kostek 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 18 listopada 2013, 02:10
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Nölle

Użytkownicy
D E F
Aktywność

19 lutego 2016, 14:55eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

20 listopada 2015, 00:11eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

24 marca 2015, 19:11eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

17 lutego 2015, 23:40eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

17 lutego 2015, 23:39eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

20 grudnia 2014, 14:14eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

19 grudnia 2014, 23:30eskimoska86 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

18 grudnia 2014, 19:42eskimoska86 sko­men­to­wał tek­st ulepione

18 grudnia 2014, 13:49eskimoska86 sko­men­to­wał tek­st napisał do mnie po ro­ku [...]

18 grudnia 2014, 01:23yestem sko­men­to­wał tek­st ulepione