Warte zapamiętania...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 6 tek­stów.

Wscho­dy i zacho­dy słońca ska­zane są na piękno... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 października 2016, 18:07

Nie wchodź ko­muś w tyłek jeśli nie chcesz tam pozostać... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 marca 2016, 14:28

Widzę ocza­mi, działam mózgiem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 marca 2016, 14:37

Czas jest piep­rzo­nym sa­dystą, bo niemiłosier­nie się wlecze wte­dy, gdy naj­bar­dziej bo­li, a gna jak sza­lony wte­dy, gdy jest dobrze... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 grudnia 2015, 15:15

Ludzka mentalność.

Led­wie się zachwiejesz, a już wpychają cię do trumny. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 grudnia 2015, 16:28

Siłę na co dzień zde­cydo­wanie da­je- opanowanie.

Krys­ty­na Sz. 30.11.2015r. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 30 listopada 2015, 22:49
Pozostałe zeszyty
  • bliskie sercu – Te które tra­fiają do ser­ca wielu......

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

krysta

Użytkownicy
J K L
Aktywność

16 maja 2019, 16:30kirke13 sko­men­to­wał tek­st Przemyłam oczy łza­mi i [...]

15 maja 2019, 18:50yestem sko­men­to­wał tek­st Przemyłam oczy łza­mi i [...]

15 maja 2019, 13:05kirke13 sko­men­to­wał tek­st Nie wrzu­caj y wszys­tkich [...]

15 maja 2019, 12:48kirke13 sko­men­to­wał tek­st I miłość jest mar­twa, [...]

15 maja 2019, 10:34kirke13 sko­men­to­wał tek­st Co sądzi­cie o ludziach [...]

15 maja 2019, 10:34kirke13 sko­men­to­wał tek­st Co sądzi­cie o ludziach [...]

14 maja 2019, 16:25kirke13 do­dał no­wy tek­st Przemyłam oczy łza­mi i [...]

29 kwietnia 2019, 22:32Cris sko­men­to­wał tek­st Co sądzi­cie o ludziach [...]

29 kwietnia 2019, 11:32kirke13 sko­men­to­wał tek­st Co sądzi­cie o ludziach [...]

28 kwietnia 2019, 21:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st Co sądzi­cie o ludziach [...]