Trochę inaczej

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 98 tek­stów.

Nie ocze­kuj od życia zbyt dużo. Oszczędzisz so­bie wielu roz­cza­rowań, a za­miast te­go może Cię mi­le zaskoczyć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 maja 2012, 00:51

Zu­pełnie inaczej jest, jeżeli masz ko­goś, kto cię kocha. To ci da­je setkę po­wodów, aby żyć. Ja ich nie mam. 

cytat dnia z 7 lutego 2010 roku
zebrał 514 fiszek

Fałszy­wość to ta­ki potwór, który ma no­gi krótsze niż kłam­stwo, ale biega znacznie szybciej. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 12 grudnia 2011, 14:06

Wiel­kie ro­man­se zaw­sze zaczy­nają się niewin­nie. Niewin­ność jest ulu­bionym sma­kiem pożądania. 

myśl
zebrała 103 fiszki • 21 grudnia 2011, 21:30

Czu­je się jak trzy­lis­tna ko­niczy­na, zdep­ta­na przez poszu­kiwacza czterolistnej. 

myśl
zebrała 120 fiszek • 30 września 2010, 21:56

Hi­pok­ryzja jest wte­dy, gdy ocze­kujesz miłości od świata, które­go nienawidzisz. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 4 kwietnia 2011, 22:39

Trwo­nimy na próżno słowa, gdy nie stać nas na gesty. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 12 kwietnia 2011, 14:58

Doj­rza­li jes­teśmy wte­dy gdy nikt nas nie okłamu­je, bo praw­da w oczy nas już nie kole. 

aforyzm dnia z 23 czerwca 2011 roku
zebrał 141 fiszek • 14 kwietnia 2011, 13:25

Wsiadając do tram­wa­ju życia, nie za­pom­nij, ku­pić bi­letu do szczęścia. 

myśl
zebrała 111 fiszek • 9 kwietnia 2011, 18:50

Żyje­my skróta­mi, których znacze­nie zna­my tyl­ko my sami.

Przyjacielowi. 

myśl
zebrała 98 fiszek • 13 kwietnia 2011, 01:40
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

LiaMort

Użytkownicy
B C D
Aktywność

13 maja 2018, 06:30Caramello do­dał no­wy tek­st Czasem chciala­bym po­wie­dzieć, chciałabym [...]

13 maja 2018, 06:28Caramello do­dał no­wy tek­st Życie cza­sem jest jak [...]

13 maja 2018, 06:26Caramello do­dał no­wy tek­st Co cze­ka mnie, gdy [...]

9 listopada 2014, 00:47Caramello do­dał no­wy tek­st Życie jest jak twój [...]

3 czerwca 2014, 12:28marcelina1607 sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 11:49Brill sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 05:00Caramello do­dał no­wy tek­st Być czy Być Oto jest [...]