Soleil

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 208 tek­stów.

anonimowy

umieć czy­tać na głos
- umieć być

i być wciąż jak ot­warta księga
wte­dy ty­tuł i autor
na włas­nych dłoniach
skryją się za okładką 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 11 listopada 2015, 22:47

Pa­miętam każdą wspólnie spędzoną chwilę. A w każdej było coś wspa­niałego. Nie pot­ra­fię wyb­rać żad­nej z nich i po­wie­dzieć: ta znaczyła więcej niż pozostałe. 

cytat dnia z 22 stycznia 2010 roku
zebrał 531 fiszek

dostrzec wnętrze

oczy jaśnieją
jak gwiaz­dy ciemną nocą
duszę oświetlają

lor­ne­tujesz wzrokiem

wy­pat­rzeć prawdę
uczciwa
na przyjęcie

życie

ech naj­piękniej jest
jak po­kochasz bliźniego
aż czu­jesz niebo


Krys­ty­na A. Sz. 29.09.2014r.

wiersz
zebrał 16 fiszek • 23 listopada 2014, 16:00

* * *

Jed­no ser­ce tyl­ko kocham,
które no­sisz właśnie Ty,
o To­bie tyl­ko myślę,
o To­bie mam wszys­tkie sny,
a kiedy się spotykamy,
ser­ce moc­niej zaczy­na bić,
Wiesz już wte­dy jak bar­dzo Kocham Cię,
i z Tobą chcę być… 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 listopada 2014, 22:32

Ba­wimy się jak lalki
Ot­wiera­my do­mek
A kiedy odchodzisz
Nie słyszysz jak wołam
Ma­mo, ta­to jest ze zdz*rą
A twój syn pa­li marihuanę
Nikt nig­dy nie słucha,
bo dom połys­ku­je czystością
Nie pozwól im zo­baczyć,
co dzieje się na [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 września 2014, 02:18

Przep­raszam Cię...
Za to , że jes­tem ta­ka na­mol­na , 
Za to , że mu­sisz zno­sić mo­je fochy i dąsy ,
Za to , że za bar­dzo się sta­ram...
Lecz naj­bar­dziej przep­raszam Cię za to , 
Że mi na To­bie za­leży, za to , ze Cię kocham i wciąż nie mogę przestać...
 

myśl
zebrała 63 fiszki • 15 maja 2010, 22:00

Pszczoła umiera, gdy użądli.
Człowiek krzyw­dzi mi­lion ra­zy dzien­nie i żyje dalej...28.08.10r. 

myśl dnia z 3 września 2014 roku
zebrała 183 fiszki • 28 sierpnia 2010, 13:03

Przeo­czyłam ty­le dni, że w no­cy za­my­kam oczy, aby zna­leźć w so­bie słońce... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 12 sierpnia 2014, 13:24

Jest ta­ka miłość, która cały czas Cię dręczy, nie da­je Ci spo­koju. Mówi, że war­to o nią wal­czyć, ale praw­da jest ta­ka , że im dłużej wal­czysz tym bar­dziej Cię niszczy od środ­ka. Nadzieja, wiara i cu­da - to mo­je imiona i nazwisko. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 lipca 2014, 02:54

Gdy jes­teśmy na sa­mym szczy­cie, możemy już tyl­ko stoczyć się na dół. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 czerwca 2014, 02:35
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

UmbraHumanitas

Użytkownicy
B C D
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria