Poezja

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 39 tek­stów.

Katedra

mój anioł ma skrzydła husarskie
i tar­czę
prze­ciw złemu

z gruzów zburzo­nej świątyni
w mej duszy
na powrót ka­tedrę wznosi

potęgą tej wiel­kiej wszechmocy
która światłem prze­nika
i z ko­lan podnosi 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 2 marca 2016, 11:37

Jak - szkic Kowalskich państwa bez gumki

Nic złego się nie dzieje
tylko
za­pada­my się w sobie
si­nymi ustami

Niebo w bru­ku pływa
ocza­mi błękitnymi
jak rozpacz
gwiaz­da­mi samotnymi
jak szaleństwo
i niedo­pałkiem u nogi
porzu­conym jak dzieciństwo

Zeszło po­wiet­rze z balonu
w kształcie miłości
a ko­lor stał się
jak ziem­niaki bez soli
nie­chluj­nie potłuczone

Jeszcze ławka
w par­ku bywa
a na niej ciała dwa
milczące. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 lutego 2016, 20:44

Zagubiłaś się

Za­gubiłaś się
Ja szu­kam Ciebie

Szu­kam Ciebie, od wczoraj
Szu­kam Ciebie, od zawsze
Od dnia urodzin szukam
Od jut­ra będę szukał

W jas­ny dzień szu­kam i w ciem­nej nocy
W sa­mo połud­nie, po­połud­niu i o północy
Szu­kam w do­mu, szukam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 29 lutego 2016, 20:58

Chcąc być Archaniołem

Bo marze­niem jest się wznieść,
Pośród ty­siąca tych sa­mych ludzi,
O je­den sto­pień życia wyżej wejść,
Nim niep­rzer­wa­ny głos za­bie­rze budzik.
Bu­dując skrzydła, ze swej krwi i potu,
Jak płat­nerz, kujący zbroję ze stali,
Oder­wać się od ziemi, go­towym do lotu,
Zos­ta­wić przeszłość, gdzieś hen w oddali.. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 stycznia 2016, 12:18

I Nic Się Nie Liczy

W pus­tko­wiu mych marzeń zatartych,
Podróżuję, jak­by go­niąc za straconym.
Jak za szczęściami, z dłoni wydartych,
Macham, wer­balnie kukłom palonym.

Wiesz, zas­ta­nawiałem się nie raz,
Dlacze­go, w chaosie uk­ry­te jest piękno.
Pogłębiane bliz­ny. Sprawcą jest czas,
Od­sta­wiam szklankę, co dziś jest puentą. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 lutego 2016, 16:44

* * *

Ku­le swo­je Amor posłał
W moim kierun­ku z ka­ra­bi­nu
Może w końcu dość cze­ka­nia
Nic mnie nie tra­fia

Wyr­wałem mu z ręki pis­to­let
I przyłożyłem do swej skro­ni
Oczy za­my­kam, spust na­cis­kam
Pus­ty ma­ga­zy­nek

Zroz­paczo­ny Amor wes­tchnął
Złapał za nóż i pchnął przed siebie
Po czym do obu nas do­tarło
Daw­no już umarłem 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 stycznia 2016, 23:18

Kompas

jest pustka
którą czuję jak ból

gdy nad sobą mam tyl­ko kom­pas z gwiazd

więc w duszę wplątuje
ducha każde­go z was

by z nieba wy­dos­tać aniel­ską poświatę

nim z tęskno­ty ser­ce mi pęknie
jak przełama­ny opłatek 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 19 stycznia 2016, 10:59

Mglisty

cicho przyklękają mgły
jak duch
które­go wciele­niem są skrzydła
tuż nad ziemią nachylone

łzawieją
rosą operlone

wiatr je ku górze rozrywa
bo po­nad chmurami
wysoko

błękit­nieją od nieba
pie­rzastą białość
od­dając obłokom 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 14 stycznia 2016, 11:42

***

kiedy już przes­ta­je­my być
czym więc się stajemy?

może

blas­kiem slońca co złoci
głowy ka­tedr
w wi­rującym tańcu przemierzając
gwar­ne uli­ce

blas­kiem co w końcu zat­ra­ca
sie w tym tańcu i
dzieli na mi­lion promieni
pędzac we wszys­tkie strony
świata

i w tym wszys­tkim nagle
jedną wiązką światła się staje

tą co 
na wskroś

prze­wier­ca zziębniete serca

pus­te spoj­rze­nia


tak dob­rze nam kiedyś znane 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 20 stycznia 2016, 16:55

W domu szczęśliwym ...

W do­mu szczęśliwym
na stole
pachną świeże kwiaty
słychać
we­sołe głosy dzieci
nawet
gdy ich nie ma ...

W do­mu szczęśliwym
zawsze
w pochmur­ne i zim­ne dni
słońce świeci
ludzie
roz­ma­wiają ze sobą wierszem
a dotyk
jest piórkiem na wiet­rze ...

W do­mu szczęśliwym
uśmiech zaw­sze każde­go wita
a człowiek
miłością jest dla człowieka
jak kwiat
ot­wiera swo­je wnętrze
i pięknem urze­ka ... 

wiersz
zebrał 45 fiszek • 22 listopada 2015, 09:39
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Seneka 18

Użytkownicy
A B C
Aktywność

13 listopada 2016, 01:42Alfa Cen­tauri wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 listopada 2016, 01:32Alfa Cen­tauri sko­men­to­wał tek­st Jeden mały kwiatek, ofiaro­wany [...]

13 listopada 2016, 01:17Alfa Cen­tauri wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 listopada 2016, 01:10Alfa Cen­tauri wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

4 września 2016, 00:46Cris sko­men­to­wał tek­st Jeden mały kwiatek, ofiaro­wany [...]

20 marca 2016, 15:39Alfa Cen­tauri wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 marca 2016, 17:45krysta sko­men­to­wał tek­st Rachunek su­mienia

11 marca 2016, 14:58Alfa Cen­tauri sko­men­to­wał tek­st Rachunek su­mienia

11 marca 2016, 14:57Alfa Cen­tauri sko­men­to­wał tek­st Jeden mały kwiatek, ofiaro­wany [...]

8 marca 2016, 20:06Akerin sko­men­to­wał tek­st Rachunek su­mienia