najlepsze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 9 tek­stów.

Każdy ból się za­pomi­na, upo­korze­nia - żadnego. 

cytat dnia z 20 października 2016 roku
zebrał 62 fiszki

***

naj­gor­sza zbrod­nia
na całym świecie
to wbić nóż w dob­re serce
które bi­je dla ciebie

i możesz tłumaczyć
so­bie po cichu
że ja­koś to zniesie
bliz­ny nie będzie

lecz z ser­ca dob­re­go
te­go dob­ra ubędzie
a bić nie przestanie
nigdy
dla ciebie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 14 lipca 2016, 01:33

Kto czy­ta książki, żyje podwójnie. 

cytat dnia z 4 października 2015 roku
zebrał 45 fiszek

Gdy się pot­knę lub upadnę
nie skreślaj mnie przyjacielu.

2010
Odtwórz  

myśl
zebrała 12 fiszek • 25 września 2015, 00:20

Każda wza­jem­ność jest ograniczeniem. 

cytat dnia z 20 maja 2015 roku
zebrał 12 fiszek

Och, miłości mo­ja, tęsknię za tobą, tę tęsknotę jak ból czuję w skórze, w gar­dle, z każdym od­dechem mam uczu­cie, jak­bym wdychał pus­tkę w pier­si, w których już cię nie ma. 

cytat dnia z 19 maja 2015 roku
zebrał 78 fiszek

Miała ochotę się ro­ześmiać, ale nie udało jej się, bo zaz­dros­ne ser­ce nie uz­na­je śmiechu. 

cytat dnia z 15 maja 2015 roku
zebrał 80 fiszek

Na­wet dziw­na miłość jest lep­sza od bra­ku miłości. 

cytat dnia z 6 maja 2015 roku
zebrał 153 fiszki

Pomaluj mój świat

Po­maluj mój świat
ko­loro­wym marzeniem
kroplą tęsknoty
skradzioną z ma­giczne­go snu.

Po­zos­taw raz jeszcze
w tym sza­rym dniu
smugę nadziei
w szma­rag­do­wym tchu.

Lecz kiedy znów otworzysz
me­go ser­ca bramę
twe oczy uj­rzą ob­raz
ko­biety za­kocha­nej ..... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 4 maja 2015, 00:01
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

WIORRA

Użytkownicy
B C D
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria