moi

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 20 tek­stów.

Nie wierzę, by poez­ja mogła zmienić świat. Praw­dzi­wi twórcy zła nie czy­tają wierszy. 

cytat dnia z 29 marca 2014 roku
zebrał 116 fiszek

Nie po­myl nieba z gwiaz­da­mi od­bi­tymi nocą na po­wie­rzchni stawu. 

cytat dnia z 25 sierpnia 2012 roku
zebrał 165 fiszek

Pustka

To nic , ze Ciebie tu nie ma , 
To nic ze w głowie pus­tka,
a w ser­cu marzenia.

Tak bar­dzo Cie kocham ,
a Tes­kno­ta prze­ras­ta
Nie po­wiem Ci te­go
Muszę być Twarda [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 27 kwietnia 2015, 02:07

Najgorzej

Naj­gorzej jest za­kochać się w swoim marzeniu,
Przy pełnej świado­mości je­go niespełnienia.
Gdy cały realizm skry­wa się w cieniu,
Bez poczu­cia kłam­stwa, naiw­ności cierpienia,
Marze­nie złud­ne myśli zajmuje,
Oczy i tak śle­pe ra­zi blas­kiem słońca.
I dzień codzien­nością nie poratuje,
A no­com niedośnionym nie ma końca.
Naj­gorzej jest kochać marze­nie niemi­le miłe,
Podzi­wiać je­go zam­glo­ne ciało,
I próbo­wać zat­rzy­mać sza­leńczo na siłę,
I cie­szyć się, że choć jed­no zostało. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 kwietnia 2015, 02:00

Scho­waj mnie przed złem.
Skryj przed wiatrem.
Zat­rzaśnij w machi­nie szczęścia.
Re­gular­nie pod­ta­piaj miłością.
Wy­hoduj według uznania. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 kwietnia 2015, 01:41

Połowa ser­ca mnie bo­li bo wciąż chce do Ciebie, dru­ga połowa cie­szy się, że już Cię nie ma. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 kwietnia 2015, 02:52

Nie ob­chodzi mnie, że cier­pienie uszlachet­nia, a na błędach się uczy­my. Niektóre dni chciałabym po pros­tu wy­mazać z mo­jej pa­mięci lub nig­dy nie przeżyć. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 19 kwietnia 2010, 17:18

Ma­my pra­wo po­pełniać w życiu wiele błędów. Oprócz jed­ne­go: te­go, który niszczy nas samych. 

cytat dnia z 4 sierpnia 2013 roku
zebrał 110 fiszek

Człowiek może znieść bar­dzo dużo, lecz po­pełnia błąd sądząc, że pot­ra­fi znieść wszystko. 

cytat dnia z 19 lutego 2013 roku
zebrał 268 fiszek

Umieram, dla­tego nie zasnę... Szko­da mi życia, mało go zos­tało. A chciałam jeszcze zjeść tab­liczkę szczęścia, zo­baczyć słodycz w Twoich oczach. Mówisz nie od­chodź te­raz już wiesz że odejdę na zawsze...


już nie płaczę . 

myśl
zebrała 92 fiszki • 5 lipca 2010, 22:56
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

NIEobliczalna

Użytkownicy
B C D
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria