marka

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 5 tek­stów.

Ostoości

Pływają sny
me­duzy pu­fają w niebo
rodzi się dzi­ki świat
pow­leczo­ny ru­dym oddechem
w którym umarło echo 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 lipca 2019, 23:20

Sam

Przyszła noc
w zle­wie od­dychają łyżeczki

po ka­wie ślad
na kuchen­nym blacie
czaj­nik, chleb z makrelą
i cisza

czar­na noc
prze­bita gwoździem
miej­skiej latarni 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 18 czerwca 2019, 23:49

Wieczorna myśl

Może te­raz śpisz
wy­liza­na blas­kiem księżyca
jeszcze w poświacie zmęczona
sub­telna tęsknoto... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 czerwca 2019, 23:06

Nie takie stare lustro

Je­go je­dynym przyjacielem
jest pies
pies

- ja­kie to smut­ne -

Nie człowiek
który zro­zumie i doradzi
ale kun­del o doświad­czo­nych oczach
pa­pieros z kawą w dy­mu smudze
na pożółkłym obrusie

Niekiedy pat­rzą na niego
Ma­ryja i Józef spo­koj­ni ta­cy z dzieckiem
płowiejąc na płótnie

Ta ka­waler­ka to sześcian gomułkowski
z dol­nej półki
mała kuchen­ka w przedpokoju
z bul­goczącą wodą
na chińską zupkę... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 kwietnia 2019, 08:24

Zwykły Kowalski J

Stał przed ko­lejową rogatką
światła
mi­gały czerwone
i pa­nowała cisza
z którą trud­no było mu się porozumieć
milczał

kiedy prze­jeżdża pociąg
to człowiek
ma wybór
gdy przejedzie
zos­ta­je mu życia droga

jeszcze prze­leciał ptak
nadzwyczaj zwinnie
jak baletnica
prze­jechał po­ciąg osobowy

pod­nieśli rogatki
żelaz­ny pręt
dyn­dał pod szla­banem obojętnie
jak po­wie­szo­ny człowiek
ruszył sznur samochodów
on też poszedł
w lek­ko zam­glo­nym pejzażu
po­piela­ty od wspomnień 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 marca 2019, 22:20
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Aktywność

dzisiaj, 07:47zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

wczoraj, 11:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st inne miłości

wczoraj, 06:17zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Racje są głodo­we, praw­da [...]

przedwczoraj, 20:08zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st inne miłości

przedwczoraj, 19:05.Rodia sko­men­to­wał tek­st inne miłości

przedwczoraj, 17:08zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st inne miłości

przedwczoraj, 14:48.Rodia sko­men­to­wał tek­st inne miłości

przedwczoraj, 11:14sprajtka sko­men­to­wał tek­st inne miłości

przedwczoraj, 11:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st inne miłości

13 lipca 2019, 11:19Strange one sko­men­to­wał tek­st ufać wszys­tkiemu to nie [...]